Gizlilik Politikası

Özelleştirilmiş Temizlik Hizmetleri

Temizlik hizmetini müşteri talebi doğrultusunda özelleştirerek sunuyoruz.

İnsan ve Çevre Dostu Temizlik

İnsan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanıyoruz.

Zamanında Teslimat

Zamanınıza saygı gösteriyor verdiğimiz gün ve saatte işlemi sonuçlandırıyoruz.

Gizlilik Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumak için azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu gizlilik politikası web sitemizi ziyaret eden tüm kullanıcılar ile ilgili kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması ve paylaşılması ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Toplanması

Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki kişisel verilerinizi toplayabilir:

 • İletişim bilgileri: Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, posta adresiniz ve diğer iletişim bilgileriniz.
 • Kişisel bilgiler: Doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, ilgi alanlarınız ve diğer kişisel bilgileriniz.
 • Kullanım verileri: Web Sitesi’ni nasıl kullandığınızı gösteren bilgiler, örneğin ziyaret ettiğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve harcadığınız süre.

Kişisel Verilerin Kullanımı

Topladığımız kişisel verileri, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz:

 • Web Sitesi’ni sunmak ve yönetmek: Kişisel verilerinizi, Web Sitesi’ni sunmak, yönetmek ve iyileştirmek için kullanabiliriz. Örneğin, kişisel verilerinizi, kullanıcı hesabınızı oluşturmak, oturum açmak, sipariş vermek, ödeme yapmak ve diğer hizmetleri sağlamak için kullanabiliriz.
 • Size pazarlama mesajları göndermek: Kişisel verilerinizi, size pazarlama mesajları göndermek için kullanabiliriz. Örneğin, ilgi alanlarınıza göre size ürün ve hizmet teklifleri gönderebiliriz.
 • Üçüncü taraflarla bilgi paylaşmak: Kişisel verilerinizi, üçüncü taraflarla belirli amaçlar doğrultusunda paylaşabiliriz. Örneğin, siparişlerinizi işlemek, ödemeleri işlemek ve hizmetlerimizi sunmak için üçüncü taraflarla kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki taraflarla paylaşabiliriz:

 • Yetkili kamu kurumları: Kanunen yetkili kamu kurumları ile kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
 • Hizmet sağlayıcılar: Web sitemi adına hizmet sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
 • İş ortakları: Web sitemiz ile iş ortaklığı yapan üçüncü taraflarla kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizi, KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak koruruz. Kişisel verilerinizi, yetkisiz erişime, kullanıma, ifşaya, değiştirmeye veya yok edilmeye karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini alırız.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verilerinizin işlenmişse, bu bilgilere erişme.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırma isteme.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Değişiklikler

Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Gizlilik Politikası’nda yaptığımız değişiklikleri web sitemizde yayınlayacağız.

İletişim

Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız için lütfen bize ulaşın.